Skip to content

Pályázatok

Munkahelyi képzések megvalósítása a Camilleon Kft-nél

PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA:


Jelen projekt keretében a humánerőforrás fejlesztéséhez kapcsolódóan az alábbi tevékenységek valósultak meg, amelyek a COVID-19 miatt kisebb-nagyobb mértékben változtak az eredetileg tervezett tevékenységekhez képest:

1. Projekt előkészítési költség: a képzési terv kialakítását, az előzetes igényfelmérés elkészítését tartalmazta a 756 000,- Ft. A képzések összeállítását megelőzően felmérésre kerültek a munkavállalói és vállalati képzési igények, majd azok összehangolását követően kialakításra került a képzési terv.Külső személyek nem kerültek bevonásra. A képzések ütemezésénél kiemelt figyelmet kellett fordítani a cég napi működésére, a szezonális időszakokkal összehangolni az egyes oktatásokat. Minden oktatásnak a cég székhelye adott otthont, ahol az újonnan kialakított irodaház megfelelő környezetet biztosított, ahol a tárgyi feltételek is adottak voltak.
2. Projekt menedzsment költség: A képzési időre, azaz 18 hónapra eső külső szolgáltató költségét tartalmazta az 1 980 eFt. A projekt menedzsment tagjai egyrészt külső szervezet által delegált tagokból, Tarkovács Anita Eszter, közgazdász, projekt menedzser, Darmó Magdolna, bölcsész tanár, HR szakértő, szakmai vezető valamint a cég két alkalmazottjából állt: Somkutiné Bitskey Katalin Kubanek Kadocsa segítették a képzések koordinálását.
3. A szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak bérköltségei is elszámolásra kerültek a projekt során: mind Somkutiné Bitskey Katalin, mind pedig Kubnek Kadocsa heti 8 órában foglalkoztak a képzések cégen belüli szervezésével, lebonyolításával.
4. A projekt keretében megtartott 10 db képzés összköltsége 18 353eFt, amely tartalmazta az 53 munkavállaló igény szerint kialakított képzési tervének megvalósítását.
5. A képzési időben elszámolásra kerülő célcsoport bér-és járulék költsége 9 697eFt volt.
6. A nyilvánosság biztosítása érdekében „C” típusú tábla került kihelyezésre, valamint a honlapon is feltüntetésre kerültek a támogatás részletei.

PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA:

VEKOP-8.5.3-17-2018-00090

A PROJEKT TÉNYLEGES FIZIKAI BEFEJEZÉSE:

2021. 10. 22.

TÁMOGATÁS INTEZNITÁSA:

100 %

SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

32 199 040