Skip to content

A CAMilleon Kft. minőség- és környezetpolitikája

A CAMilleon Kft. olyan hatékony integrált minőség- és környezetirányítási rendszert működtet,

amely garantálja szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, vevőink elégedettségét, a környezet védelmét, a környezetszennyezés megelőzését. A szakmai, és szolgáltatási minőségi színvonal és technológiai, infrastrukturális feltételeink állandó javításával célunk a piaci részesedés folyamatos növelése, a vevői igények kielégítése, melyet a mindenkor érvényes jogszabályi keretnek megfelelve és a környezettudatos működést előtérbe helyezve kívánunk megvalósítani. Tevékenységünk középpontjában a vevő áll.

Folyamatos fejlődés

Rendszeres képzéssel, oktatással folyamatosan fejlesztjük munkatársaink szakmai felkészültségét és a minőség- és környezettudatos magatartás iránti elkötelezettségüket. A vállalat dolgozói a minőség szempontjait elsődleges célként tartják szem előtt, a környezettudatos szemléletmódot követve.

Kiemelkedő minőség

Vállalatunk minden dolgozója tevékenysége során a minőségi és környezeti előírások teljesítésével járul hozzá megrendelőink igényeinek kielégítéséhez, elégedettségük megtartásához és növeléséhez. Ezzel kívánjuk biztosítani, hogy vállalatunk hosszútávon aktív és versenyképes szereplő legyen a szerszámgyártás területén. A vállalatvezetés aktív és elkötelezett szerepet vállal a minőségi gyártás szervezésében és végrehajtásában.

Fenntartható jövő

Kiemelt feladatként kezeli a környezetvédelmi előírások betartását, mellyel környezetvédelmi és társadalmi elvárásokat valósít meg. Célja a környezet terhelésének minél alacsonyabb szinten tartása. Ennek érdekében ellenőrzés alatt tartja a környezetre hatást gyakorló tevékenységeit, törekszik a káros hatások folyamatos csökkentésére. A vezetés elkötelezett felelősséget érez a minőség- és környezeti politikában megfogalmazottak iránt, biztosítja, hogy minden érintett munkatárs megismerje, alkalmazza és betartsa az üzleti siker és a fenntartható fejlődés érdekében.

Céljaink elérésének érdekében az alábbiak mellett kötelezzük el magunkat:

Elégedett megrendelők és vállalati dolgozók
Folyamatosan ellenőrzött és tökéletesített, állandóan fejlődő, dokumentált minőség- és környezetirányítási rendszer működtetése
Partnereink elvárásainak magas színvonalú kielégítése
Kölcsönösen előnyös kapcsolat kiépítése a megrendelőkkel, beszállítókkal
Elégedett megrendelők és vállalati dolgozók
Partnereink elvárásainak magas színvonalú kielégítése
Előnyös kapcsolat kiépítése a megrendelőkkel, beszállítókkal
Folyamatosan ellenőrzött és tökéletesített, állandóan fejlődő, dokumentált minőség- és környezetirányítási rendszer működtetése